1. Home
  2. Kiến thức pháp lý

Kiến thức pháp lý

Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, Y&P còn tích tham gia các hoạt động phổ biến, tuyên truyền các kiến thức pháp lý ra cộng đồng thông qua Website, các Fanpage của Y&P. Đây là nơi để cộng đồng có thể tự do trao đổi, chia sẻ các quan điểm, bảy tỏ các ý kiến và góc nhìn của mình về thực tiễn pháp luật tại Việt Nam qua đó truyền tải các đóng góp, ý kiến thiết thực của cộng đồng vào việc phát triển, hoàn thiện thực tiễn pháp lý tới các cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các chuyên mục của kiến thức pháp lý: