1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Hôn nhân và gia đình

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ Ở VĨNH PHÚC

2697 Hôn nhân và gia đình

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ Ở VĨNH PHÚC
MỤC LỤC

Giấy chứng tử là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để xác nhận sự kiện một người đã chết. Trong giấy chứng tử sẽ thể hiện các nội dung về thời gian chết, địa điểm chết, nguyên nhân chết,…. Giấy chứng tử thường được sử dụng khi thực hiện các thủ tục mai tang, thủ tục về thừa kế, về chế độ bảo hiểm xã hội … Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều gia đình không còn lưu giữ bản chính giấy chứng tử do thời gian người thân mất đã lâu và nhiều lý do khách quan mà sổ đăng ký khai tử cũng không còn thồn tin. Vậy thủ tục đăng ký lại khai tử ở Vĩnh Phúc sẽ được tiến hành như thế nào. Hãy cùng Công ty Luật TNHH Youth & Partners tìm hiểu qua bài viết sau.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Hộ tịch năm 2014
  • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
  • Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

1. Điều kiện đăng ký lại khai tử

Việc khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đều bị mất.

2. Cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

3. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

* Giấy tờ phải nộp:

- Bản chính Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu (theo mẫu kèm Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp)

- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

- Bản chính Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai tử. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu/ CMND/CCCD hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai tử;
- Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Bước 2: Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai tử;

- Hình thức nộp hồ sơ:

 + Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền

+ Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính

+ Gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Bước 3: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ đó.
Bước 4: Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử, hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Trích lục khai tử và Sổ đăng ký khai tử, cùng người đi đăng ký khai tử ký vào Sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Trích lục khai tử cho người đi đăng ký khai tử.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Trên đây là hướng dẫn của Công ty Luật TNHH Youth & Partners về thủ tục xin đăng ký lại khai tử ở tỉnh Vĩnh Phúc . Nếu có vướng mắc nào trong quá trình thực hiện thủ tục, Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn trực tiếp.

NTQ


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc