1. Home
  2. Kiến thức pháp lý
  3. Dân sự

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHÔNG?

511 Dân sự

CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHÔNG?
MỤC LỤC

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì người dân thường khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt ở những địa phương luôn được xem là điểm nóng như Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường…. thì số vụ việc khiếu nại, tố cáo cũng có xu hướng cao hơn những địa phương còn lại. Khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mà người dân không thể trực tiếp thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể ủy quyền cho người khác thực hiện khiếu nại, tố cáo thay mình hay không? Để làm rõ vấn đề này, Công ty Luật TNHH Youth & Partners sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây

1. Ủy quyền khiếu nại

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo quy định tại Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2011 thì cá nhân có thể tự minh thực hiện khiếu nại hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện khiếu nại trong các trường hợp sau:

- Người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại

- Ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình với trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật

Theo Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại thì Việc ủy quyền này phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng

Vậy, pháp luật cho phép người khiếu nại được ủy quyền cho người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý thay mặt mình để thực hiện khiếu nại trong một số trường hợp cụ thể.

2. Ủy quyền tố cáo

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật Tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân,

Luật Tố cáo không quy định cụ thể như Luật Khiếu nại về việc có được ủy quyền cho người khác thực hiện việc tố cáo hay không nhưng trong Điều 9 Luật Tố cáo năm 2018 quy định về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo thì: người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo. Do đó, có thể hiểu rằng người tố cáo không được phép ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện hành vi tố cáo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật TNHH Youth & Partners về việc có được ủy quyền cho người khác thực hiện khiếu nại, tố cáo ở Vĩnh Phúc không. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn trực tiếp.

 NTQ


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc