1. Home
  2. Kiến thức pháp lý
  3. Dân sự

Thủ tục công bố di chúc tại Vĩnh Phúc

95 Dân sự

Thủ tục công bố di chúc tại Vĩnh Phúc
MỤC LỤC

Chắc hẳn rất nhiều người thừa kế chắc sẽ khá thắc mắc về vấn đề thủ tục công bố di chúc sẽ được thực hiện như thế nào? Họ sẽ nhận tài sản thừa kế bằng cách nào? Di chúc sẽ do ai công bố? Bài viết dưới đây là giải đáp của Luật Youth & Partners về thủ tục công bố di chúc theo pháp luật hiện hành.

1. Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Khi người mất để lại di chúc mà di chúc hợp pháp, tuân thủ quy định của pháp luật thì di sản thừa kế sẽ được phân chia theo nội dung di chúc.

2. Di chúc được công bố khi nào?

Theo điểm c khoản 3 của Điều 641 Bộ luật Dân sự thì khi người lập di chúc chết, phải giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc cho người có thẩm quyền công bố di chúc. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người nhận, người giao và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

Như vậy, sau khi người lập di chúc chết, người đang giữ di chúc sẽ phải giao di chúc cho người có thẩm quyền công bố di chúc hoặc người thừa kế. Tuy nhiên, việc công bố di chúc này không bắt buộc phải cùng thời điểm với thời điểm mở thừa kế.

3. Người được quyền công bố di chúc

- Trong trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.

- Trong trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thoả thuận cử người công bố di chúc.

- Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.

- Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc.

- Trong trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng.

4. Thời điểm công bố di chúc

Về thời điểm có hiệu lực của di chúc, khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự nêu rõ:

“Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế”.

Và theo điểm c khoản 3 Điều 641 Bộ luật Dân sự:

Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

Như vậy, sau khi người lập di chúc chết, người đang giữ di chúc phải giao di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc. Tuy nhiên, việc công bố này không bắt buộc phải cùng thời điểm với thời điểm mở thừa kế.

5. Thủ tục công bố di chúc

Sau thời điểm mở thừa kế thì người có thẩm quyền công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người mà có liên quan đến nội dung của di chúc.

Người nhận được bản sao di chúc thì có quyền yêu cầu đối chiếu bản sao với bản gốc của di chúc.

Trường hợp di chúc mà được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có chứng thực hoặc công chứng.

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc sau khi di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận với nhau bằng văn bản những việc sau đây:

- Cử người phân chia di sản, người quản lý di sản, xác định quyền và nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định rõ trong di chúc;

- Cách thức phân chia di sản.

Bạch Hiền


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc