1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc

96 Hỗ trợ doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc
MỤC LỤC

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những phương thức tổ chức tại doanh nghiệp phổ biến. Tại Vĩnh Phúc, Công ty Luật TNHH Youth & Partners đã tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi loại hình và nhận thấy đây là một nhu cầu cấp thiết. Do đó, Youth & Partners sẽ tư vấn, giải đáp và  cung cấp cho Quý Khách hàng trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

1. Căn cứ

Luật doanh nghiệp 2020

Các văn bản hướng dẫn có liên quan

2. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Mặc dù việc chuyển đổi loại hình không phức tạp như các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp khác, tuy nhiên không phải doanh nghiệp ở loại hình nào cũng có thể thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty cổ phần

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên

Do tư cách pháp nhân, cơ chế tổ chức, quản trị, một số loại hình công ty không được chuyển đổi loại hình, cụ thể như: Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần; Công ty 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần; Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần; Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ Doanh nghiệp tư nhân lên TNHH, từ TNHH lên công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.

3. Các phương thức chuyển đổi loại hình

3.1. Phương thức chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp cần đảm bảo những nội dung sau: Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí theo quy định pháp luật; Chủ doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm cá nhân đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán; Chủ doanh nghiệp có thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận; Chủ doanh nghiệp cam kết bằng hoặc có thỏa với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi;

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; người lao động hiện có; các hợp đồng chưa thanh lý;

d) Danh sách thành viên; bản sao hợp lệ các giấy tờ; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

đ) Cam kết của chủ doanh nghiệp về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán;

e) Thỏa thuận với đối tác của hợp đồng chưa thanh lý;

g) Cam kết của chủ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có.

3.2. Phương thức chuyển đổi công ty TNHH chuyển đổi thành Công ty Cổ phần

* Phương thức chuyển đổi thành công ty cổ phần: Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một số tổ chức, cá nhân khác; Kết hợp các phương thức khác.

* Phương thức chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên: Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Bán một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; Tặng cho một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác,…

* Hồ sơ chuyển đổi

a) Đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp thành viên là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp.

3.3. Phương thức chuyển đổi Công ty Cổ phần thành công ty TNHH

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau: không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần; huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông; Kết hợp các phương thức trên và các phương thức khác.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi;

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp thành viên là tổ chức;

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp.

4. Các dịch vụ của Công ty Luật TNHH Youth & Partners về chuyển đổi loại hình

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi loại hình công ty

Tư vấn về việc thành lập công ty

Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, TNHH hai thành viên – Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, một bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ ưu đãi: Miễn phí tư vấn 03 vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp; Cập nhật văn bản pháp luật hàng tháng: Ưu đãi 10% cho dịch vụ tiếp theo

DTTH


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 174 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc