1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Pháp luật dân sự và thừa kế

Quy định về Hợp đồng Thuê Tài sản

7464 Pháp luật dân sự và thừa kế

Quy định về Hợp đồng Thuê Tài sản
MỤC LỤC

Hợp đồng thuê tài sản đóng vai trò thiết yếu trong đời sống kinh tế, xã hội, đặc biệt tại tỉnh Vĩnh Phúc với nhu cầu giao dịch đa dạng. Bài viết này, Luật sư tư vấn thuộc Công ty Luật TNHH Youth & Partners sẽ phân tích chuyên sâu về quy định pháp luật liên quan đến Hợp đồng Thuê Tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015, nhằm cung cấp cho quý độc giả thông tin hữu ích và cập nhật mới nhất.

1.  Khái niệm và ý nghĩa của hợp đồng thuê tài sản

Điều 472 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê”.

2.  Đặc trưng của Hợp đồng thuê tài sản

Trước hết, hợp đồng thuê tài sản được xem là một loại hợp đồng có tính chất đền bù. Trong đó, mỗi bên tham gia cam kết mang lại lợi ích cho bên kia và nhận được lợi ích tương đương. Hợp đồng này có mục đích chính là cho phép bên thuê sử dụng tài sản của bên cho thuê trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi bên cho thuê mong muốn thu được một khoản tiền thuê. Khi hợp đồng được thiết lập, hai bên chuyển giao cho nhau các quyền lợi tương ứng, bao gồm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê và tiền thuê cho bên cho thuê.

Thứ hai, hợp đồng thuê tài sản có thể xem như một dạng hợp đồng song vụ. Điều này có nghĩa là cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ dân sự trong hợp đồng. Quyền của mỗi bên tương đương với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Ngay từ khi hợp đồng có hiệu lực, hai bên đều phải tuân theo các quy định và cam kết trong hợp đồng.

Thứ ba, hợp đồng thuê tài sản được coi là một hợp đồng ưng thuận. Điều này có nghĩa là các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh ngay sau khi họ đã đồng ý về nội dung chính của hợp đồng, theo quy định của pháp luật. Mặc dù các bên chưa thực hiện trực tiếp các cam kết của mình, nhưng các quyền yêu cầu đã được phát sinh từ việc ký kết hợp đồng.

Cuối cùng, hợp đồng thuê tài sản là một hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản. Dù có cùng đối tượng là tài sản, nhưng khác với hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng thuê tài sản là việc chuyển giao quyền sử dụng vật trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi thời hạn thuê kết thúc, bên thuê phải trả lại tài sản cho bên cho thuê.