1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Pháp luật dân sự và thừa kế

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC HỢP PHÁP TẠI VĨNH PHÚC

5159 Pháp luật dân sự và thừa kế

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC HỢP PHÁP TẠI VĨNH PHÚC
MỤC LỤC

Di chúc” là sự thể hiện ý chí của một người về cách định đoạt, phân chia tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của mình sau khi chết. Từ xa xưa, trong xã hội đã tồn tại hình thức di nguyện, dặn dò, trăn trối trước khi chết của người để lại di sản. Tuy nhiên, nhiều khi, lời di nguyện, dặn dò đó lại không được thực hiện theo đúng ý của người để lại di sản. Hay ngay cả thời điểm hiện tại, nhiều người đã biết đến việc ghi nhận lại di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên, không phải lúc nào văn bản đó cũng đảm bảo hiệu lực theo pháp luật. Từ đó, dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn, thực tế đang xảy ra rất nhiều đó là việc tranh chấp di sản thừa kế của những người còn sống đối với di sản do người chết để lại, dẫn đến việc kiện tụng, xô xát, sứt mẻ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc lập di chúc hợp pháp và có giá trị thực thi đối với các bên liên quan khi mà người đó chết đi, Công ty luật TNHH Youth & Partners đã tư vấn và giúp nhiều khách hàng về việc lập di chúc hợp pháp tại Vĩnh Phúc.

Với kinh nghiệm thực tế tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập di chúc tại thành phố Vĩnh Yên, Tam Đảo, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Sông Lô, Lập Thạch …. ,Công ty luật TNHH Youth & Partners chi tiết hướng dẫn về quy định pháp luật và việc lập một bản di chúc hợp pháp như sau:

1. Ai có quyền lập di chúc?

Căn cứ Điều 625 Bộ luật dân sự 2015, những đối tượng sau có quyền lập di chúc:

– Người đã thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép lập di chúc để định đoạt tài sản của mình;

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

2. Người lập di chúc có quyền gì?

Căn cứ Điều 626 Bộ luật dân sự 2015, người lập di chúc có các quyền sau:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng thừa kế;  
– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;          
– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;         
– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;         
– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

3. Di chúc gồm những nội dung gì?

Căn cứ Điều 631 Bộ luật dân sự 2015, di chúc gồm có những nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản.

- Nội dung khác (nếu có)

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa

4. Có thể lập di chúc miệng được không?

Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc miệng chỉ được lập trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ

Hãy liên hệ với Công ty luật TNHH Youth & Partners theo Hotline 0889956888 để được giải đáp thêm nếu bạn có vướng mắc.

5. Cách lập di chúc bằng văn bản:

 Di chúc bằng văn bản bao gồm 4 hình thức: không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực. Đối với các hình thức này đều yêu cầu người lập di chúc phải hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt tại thời điểm lập di chúc, di chúc đầy đủ các nội dung như đã nêu trên ở phần trên và không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội. Ngoài ra:

- Di chúc không có người làm chứng: người lập di chúc phải tự viết, ký vào bản di chúc này.

- Di chúc có người làm chứng: Người lập di chúc có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy nhưng phải đảm bảo có ít nhất 02 người làm chứng, người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng; người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Lưu ý: người làm chứng không được là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc, phải là người đã thành niên và có đủ năng lực hành vi dân sự, không có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc.

- Di chúc có công chứng, chứng thực:

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng, chứng thực bản di chúc:

Bước 1: Người lập di chúc chuẩn bị giấy tờ tùy thân (CMND, SHK, đăng ký kết hôn…), giấy tờ về tài sản (sổ đỏ, sổ hồng, đăng ký xe,….) và dự thảo di chúc.

Bước 2: Người lập di chúc nộp hồ sơ tại Phòng công chứng/Văn phòng công chứng/UBND xã - phường - thị trấn

Bước 3: Cán bộ công chứng, chứng thực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi chép lại nội dung di chúc, giải thích quyền và nghĩa vụ của người lập di chúc và hướng dẫn người lập di chúc ký tên, điểm chỉ vào di chúc.

Bước 4: Cán bộ công chứng, chứng thực tiến hành công chứng, chứng thực di chúc

Bước 5: Nộp phí và nhận bản gốc di chúc đã được công chứng, chứng thực.

Hãy liên hệ với Công ty luật TNHH Youth & Partners theo Hotline 0889956888 để được giải đáp thêm nếu bạn có vướng mắc.

6. Có thể thay đổi nội dung di chúc đã lập không?

Theo quy định tại Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 thì người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trường hợp người lập di chúc thay thế bằng di chúc mới thì bản di chúc trước bị hủy bỏ.

Lưu ý: Đối với di chúc có công chứng, chứng thực thì thủ tục thay đổi di chúc phải thực hiện tại nợ đã công chứng, chứng thực di chúc trước đó.

Công ty luật TNHH Youth & Partners, Hotline 0889956888 cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo di chúc tại Vĩnh Phúc.


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc