1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Điều kiện kinh doanh rượu đối với Doanh nghiệp Việt Nam

2726 Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Điều kiện kinh doanh rượu đối với Doanh nghiệp Việt Nam
MỤC LỤC

Hiện nay, điều kiện kinh doanh rượu không chỉ đối với Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm mà rất nhiều cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng cũng câu hỏi, thắc mắc. Để giúp các tổ chức, các nhân hiểu rõ hơn về điều kiện kinh doanh rượu này Công ty Luật Youth & Partners đưa ra hướng dẫn sơ bộ như sau:

I.  Điều kiện kinh doanh rượu đối với Doanh nghiệp Việt Nam

1. Điều kiện Phân phối rượu

Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài

2. Điều kiện Bán buôn rượu

Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

3. Điều kiện Bán lẻ rượu

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Điều kiện Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh

Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 

5. Điều kiện Nhập khẩu rượu

Có giấy phép phân phối rượu

Có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu

II.           HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

-                 Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu;

-                 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

-                 Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu”;

-                 Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+          Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

+          Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Bán buôn rượu

-                 Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu;

-                 Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

-                 Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu;

-                 Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+          Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+          Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

-                 Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

-                 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

-                 Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

-                 Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

-                 Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

-                 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

-                 Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

-                 Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;

-                 Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thời gian xử lý: 10 - 15 ngày

Hồ sơ nộp tại:

Sở Công Thương: cấp Giấy phép bán buôn rượu

Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện: cấp Giấy phép bán lẻ rượu/ Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Công ty Luật TNHH Youth & Partners nếu có bất kỳ vướng mắc liên quan đến pháp lý Quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng!

LS Lưu Thị DungHÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc