1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Vĩnh Phúc

2935 Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Vĩnh Phúc
MỤC LỤC

Năm 2021, Việt Nam chịu làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19, nhưng Vĩnh Phúc vẫn là vùng xanh trong phòng chống dịch Covid-19. Vĩnh Phúc đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Do vậy, các doanh nghiệp ngoài KCN và trong các KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên I&II, KCN Bá Thiện I&II, KCN Tam Dương,... nên hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra trong trạng thái bình thường mới. Nên việc mở rộng, thu hẹp phạm vi kinh doanh là điều tất yếu. Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục hành chính phải thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án, thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định Luật Đầu tư 2020, khi dự án hoặc nhà đầu tư có sự thay đổi thì nhà đầu tư/công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đầu tư số: 61/2020/QH14

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

Công văn Số: 8918/BKHĐT-ĐTNN Hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

2. Trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1: Kê khai nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 2: Nộp trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý KCN nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

 Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời hạn giải quyết: 10-15 ngày làm việc theo quy định của Pháp luật

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không phải cấp Quyết định chủ trương đầu tư gồm:

· Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

· Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

· Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;

· Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Số lượng: 01 bộ

Trên đây là hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã đăng ký để các cá nhân/doanh nghiệp/nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham khảo thực hiện. Nếu có bất cứ vướng mắc liên quan đến thủ tục trên và các thủ tục đầu tư tại Vĩnh Phúc vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Youth & Partners để được tư vấn.

LS Lưu Thị Dung

 

 


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc