1. Home
  2. Dịch vụ pháp lý
  3. Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Thủ tục thực hiện đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế tại vĩnh phúc

4203 Tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài

Thủ tục thực hiện đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế tại vĩnh phúc
MỤC LỤC

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, nhưng Vĩnh Phúc vẫn duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vĩnh Phúc đã xác lập vững vàng trạng thái bình thường mới, hiện thực hóa thành công “mục tiêu kép” vừa giữ vững địa bàn an toàn, điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đặt ra. Với lợi thế về vị trí địa lý cùng, nguồn nhân lực dồi dào và các khu công nghiệp được xây dựng hiện đại như KCN Khai Quang, KCN Bình Xuyên I&II, KCN Bá Thiện I&II, KCN Tam Dương,... nên sức hút đầu tư tại Vĩnh Phúc không hề giảm.

Theo thống kê từ Sở KH&ĐT và Ban quản lý các Khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng đầu tư vào các tổ chức kinh tế. Vậy các nhà đầu cần làm gì và các vấn đề pháp lý cần chú ý khi muốn đầu tư vào tổ chức kinh tế tại Vĩnh Phúc. Công ty Luật TNHH Youth&Partners sẽ giải đáp các vấn đề thông qua bài viết này.

1. Các hình thức lựa chọn đầu tư

 Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức sau khi thực hiện đầu tư vào tổ chức kinh tế tại Vĩnh Phúc:

- Thủ tục góp vốn;

- Thủ tục mua cổ phần;

- Thủ tục mua phần vốn góp.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp :

·       Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Đầu tư 2020 tại trung tâm hành chính công để chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp nơi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài vốn góp, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở chính;

·       Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư và xem xét việc đáp ứng đủ điều kiện đầu tư. Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện nhà đầu tư sẽ được thông báo để thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư  hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên:

·       Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp) theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và pháp luật khác (đối với tổ chức kinh tế không phải doanh nghiệp).

·       Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

3. Thành phần hồ sơ và số lượng cần chuẩn bị

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo mẫu Mẫu A.I.7 quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

4. Các thức nộp hồ sơ và thời gian thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

 Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nộp trực tuyến qua Cổng trực tuyến Dịch vụ Hành chính công Vĩnh Phúc.

Website: https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn/Pages/dvc-trangchu.aspx.

- Thời hạn giải quyết: 15-20 ngày làm việc theo quy định của Pháp luật

5. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

- Đối với tổ chức kinh tế không nằm trong Khu công nghiệp : Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đối với tổ chức kinh tế nằm trong Khu công nghiệp: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc