1. Home
 2. Dịch vụ pháp lý
 3. Hỗ trợ doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

247 Hỗ trợ doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
MỤC LỤC

Đầu tư nước ngoài hiện nay đang là một trong những xu thế phát triển và được hỗ trợ để thu hút nguồn vốn nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Trong đó, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư mà nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tại Vĩnh Phúc, với điểm mạnh là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp như: KCN Bình Xuyên 1,2; KCN Tam Dương; KCN Bá Thiện 1,2; KCN Khai Quang… Chính vì vậy, Vĩnh Phúc là một trong những lựa chọn đầu tư hoàn hảo dành cho nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp FDI tại đây. Bài viết dưới đây của Y&P Lawfirm chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài cái nhìn tổng quan về thủ tục pháp lý khi thành lập doanh nghiệp FDI tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là: “Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm:

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp);
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

2. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

1. Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Trước khi triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng một số điều kiện sau:

-  Nhà đầu tư có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực hành vi pháp lý (tức là đã đủ 18 tuổi trở lên và có đủ nhận thức minh mẫn) và đang không bị áp dụng các biện pháp phạt tù, hạn chế quyền công dân;

-  Chứng minh được năng lực tài chính thông qua xác nhận số dư tài khoản cá nhân tại ngân hàng hoặc xác nhận cho vay của các tổ chức/tổ chức tín dụng đối với dự án dự kiến thành lập tại Việt Nam;

-  Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến danh mục các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2020.

-  Các điều kiện về vốn, địa điểm thực hiện dự án và các điều kiện khác đáp ứng đúng, đủ theo quy định của pháp luật.                   

                       

                                            Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Bước 1. Xin chấp thuận chủ trương đầu tư

-  Nếu dự án đầu tư của NĐT nước ngoài thuộc các trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2020 thì trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc, NĐT phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu dự án của NĐT không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư bỏ qua bước này để thực hiện bước xin giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xin giấy phép của lĩnh vực chuyên ngành nếu là ngành nghề có điều kiện.

- Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật đầu tư 2020 bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao hộ chiếu đối với NĐT;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: bảo lãnh về năng lực tài chính của NĐT; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của NĐT;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì NĐT nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận NĐT có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 •   Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

-  Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư gồm: 

 • Quốc hội
 • Thủ tướng chính phủ
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

-  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

Trước khi thực hiện xin cấp ERC, NĐT nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin cấp IRC theo quy định tại Điều 22.1 Luật đầu tư 2020.

-  Hồ sơ xin cấp IRC được quy định tại Điều 33 Luật đầu tư 2020 bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao hộ chiếu đối với NĐT;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: bảo lãnh về năng lực tài chính của NĐT; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của NĐT;
 • Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì NĐT nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận NĐT có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

-  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

 +  SKHĐT đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

 +  Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

+  Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu.

-  Thời hạn giải quyết:

 • 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng đủ các điều kiện đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (Điều 36.3 Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

-  Hồ sơ xin cấp ERC được quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực: Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Văn bản cử cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (nếu có);

-  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Điều 32.1 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

-  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Điều 33.1 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

4. Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Y&P Law Firm

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu thành lập doanh nghiệp từ khách hàng

Trong bước này, chúng tôi sẽ lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của Quý khách hàng từ đó đưa ra những tư vấn pháp lý cụ thể để thành lập doanh nghiệp FDI phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng như: vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, cổ đông, phân chia lợi nhuận, .... Ngoài ra, sau khi thành lập xong, Y&P Lawfirm có thể là đối tác pháp lý tin cậy hỗ trợ quý khách hàng xuyên suốt quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 2: Tư vấn các bước thành lập phù hợp với yêu cầu khách hàng

Quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp FDI của chúng tôi, Quý khách hàng có thể liên hệ theo 3 cách sau:

-  Gọi đến số Hotline: 088 995 6888

-  Gửi yêu cầu dịch vụ về địa chỉ email:  thanhnv@yplawfirm.vn  

-  Đến trực tiếp văn phòng Công ty tại địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Website: https://vinhphuclawyers.vn/

Bước 3: Khách hàng ủy quyền thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp

Để có thể đại diện Quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp FDI, quý khách hàng sẽ phải ủy quyền cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, xử lý hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nhận kết quả.

Với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Y&P Law firm tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên đây là Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc của Công ty Luật TNHH Youth & Partners, cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Trân trọng!

NTTL

Tham khảo thêm:


HÃY GỌI 088 995 6888 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Công ty Luật TNHH Youth & Partners
Thời gian – Tận tâm – Tận lực
Hotline: (+84) 88 995 6888
Email: thanhnv@vinhphuclawyers.vn | vinhphuclawyers.vn
Địa chỉ: 170 Nguyễn Văn Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc